Audyt personalny i coaching dla menadżerów przydatny w pracy.

Posted on 02/02/2019 7:23am

Audyt personalny i coaching menedżerski jako nowe sposoby polepszania poziomu pracy. Audyt personalny to ocena stanu zasobów ludzkich przedsiębiorstwa pod kątem zarówno umiejętności, potencjału poszczególnych pracowników, całych działów jak i procedur HR stosowanych w przedsiębiorstwie. Jest to zatem ocena tego jakie osoby szef zatrudnia, co potrafią a czego jeszcze nie potrafią i na ile nadają się zarówno na obecnie zajmowane stanowisko oraz jaki mają potencjał do rozwoju kariery w firmie.

Author: mik Krakow
Source: http://www.flickr.com
Audyt personalny powinien obejmować również ocenę pracowników pod kątem pracy w określonych działach oraz ocenę stosowanych metod np. motywacji, ich oczekiwań. Głównym celem audytu jest skontrolowanie rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a tym jak spółka chciałaby pod względem zasobów ludzkich funkcjonować. Audyt personalny diagnozuje więc luki w zakresie kompetencji, motywacji osób pracujących oraz ich potencjału. Dobrze przeprowadzony audyt personalny daje odpowiedź na pytanie co mamy i co chcemy mieć oraz pozwala podjąć strategiczne decyzje, które pozwolą doprowadzić organizację do oczekiwanego poziomu rozwoju pod względem zasobów ludzkich - polecana oferta.

Przed menedżerami (zobacz zobaczysz) stawiane są obecnie bardzo wysokie wymagania - odpowiadają za wygenerowanie jak najlepszych wyników dla firmy. Aby to osiągnąć muszą ciągle polepszać swoje kompetencje, nie tylko w dziedzinie, w której się specjalizują, ale też w obszarze HR. Istnieje wiele dróg rozwoju zawodowego i podnoszenia efektywności realizowanych zadań.

Czy zbierasz materiały w odniesieniu do przedstawianego zagadnienia? Jeżeli tak, to zobacz więcej w tym opracowaniu. Ono też okaże się dla Ciebie atrakcyjne.

Jednakże metodą, która w ostatnich latach cieszy się coraz większym zainteresowaniem jest coaching, głównie ze względu na to, że spośród innych sposobów podnoszenia kompetencji menedżerskich wyróżnia się wysoką skutecznością oraz solidnością wprowadzanych modyfikacji.


Coaching menedżerski po krótce można określić jako proces rozwoju potencjału zawodowego. Jest to skuteczna metoda wprowadzania odpowiednich zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Istnieją 2 główne typy coachingu dla menedżerów: executive coaching - dedykowany dla prezesów, CEO, top menedżerów, właścicieli firm oraz coaching menedżerski - rozumiany, jako wykorzystanie elementów coachingu w relacji menedżera z podwładnymi.

Kluczowym celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie potencjału oraz wiedzy przez menedżerów oraz podniesienie ich ogólnej satysfakcji jaki i celowości podejmowanych działań. Oprócz tego, że menadżer zarządzający zespołem powinien posiadać kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi – umiejętność komunikowania czy motywowania pracowników oraz delegowania zadań, powinien również nieustannie się rozwijać. Coaching jest nową metodą doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi zawodowemu i osobistemu osób, które skorzystają z tej formy pracy.

Tags: motywacja, Przedsiębiorstwa, HR, dyrektor, CEO