Bezpieczna lokata w kapitały inwestycyjne

Posted on 09/11/2019 7:42am

Istnieją różne fundusze inwestycyjne oraz trzy ich formy. Lecz czymże fundusz ów jest? Zgodnie z ustawą normującą, jest to swojego rodzaju zbiorowe inwestowanie, które ma na celu lokowanie środków pieniężnych przez przedstawicieli funduszu, którymi mogą zostać osoby fizyczne, jak również między innymi gminy.


Jednym z systemów uczestnictwa są otwarte fundusze inwestycyjne – w skrócie FIO.


firma - wizja
Author: Gobierno Cholula
Source: http://www.flickr.com


otwarte fundusze inwestycyjne
Author: romana klee
Source: http://www.flickr.com


To najbardziej znany fundusz, który jest przeznaczony dla wszystkich. Jeśli uczestnik ulokuje finanse, wówczas dostanie tytuł uczestnictwa (sprawdzone otwarte fundusze inwestycyjne). Warto jednak wspomnieć, że uczestnik może lokować własne aktywa tylko w zawarte w ustawie wpłaty. Jednym z punktów są papiery wartościowe – poręczone albo także gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, jak również depozyty w banku i instytucje kredytowe, których termin zapadalności nie jest dłuższy niż dwanaście miesięcy. Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa, a następnie dokonuje odkupienia ich na polecenie jednego z akcjonariuszy.

Zaciekawiły Cię dodatkowe informacje podane w tym wpisie? Bardzo przyjemnie zatem będzie nam podzielić się z Tobą nowymi tekstami. Czekamy na opinię!

Do otwartego funduszu może dołączyć każdy.
Inwestycja w fundusze inwestycyjne to atrakcyjna okazja dla wszystkich, którzy chcieliby zainwestować swoje pieniądze, a nie przechowywać je jedynie na lokacie. Funduszami zajmują się ekipy specjalistów, którzy szczegółowo śledzą wydarzenia rynkowe. FIO to szansa dla osób posiadających niezbyt duży kapitał pieniężny, którym nabywanie akcji z kwotą kilkuset złotych się nie opłaca. Finansowanie funduszy ma na celu pozyskiwanie przychodów z ulokowanych środków.


Sytuowanie ich powinno dawać jak największy przychód przy równoczesnym zakładanym poziomie ryzyka. Obecnie Warszawa jest siedzibą Towarzystw Funduszy, do których można zgłosić się i zapytać po poradę.

Tags: inwestor, pieniędzy, IT