Jak działają firmy windykacyjne? Sprawy dłużników i odzyskiwanie zaległych należności.

Posted on 17/02/2019 7:22am

Bardzo często firmy, które domagają się od swoich klientów zapłacenia nieterminowych płatności, starają się to zrobić we własnym zakresie. Najpierw stosują monit i wysyłają do firmy wezwania do zapłaty, ale jeśli działania te nie przynoszą pożądanego rezultatu a sprawa się przedłuża, ostatecznie zlecają firmie zewnętrznej odzyskanie zaległych pieniędzy.

Pracownicy firmy windykacyjnej
Author: Neil Cummings
Source: http://www.flickr.com
Czasem zdarza się, iż sprzedają im całą należność za procent ceny, aby po prostu pozbyć się problemu i wyprostować sprawy księgowe (na przykład przed bilansem całorocznym). Wtedy dług przejmie firma windykacyjna - polecana firma windykacyjna. Ogólnie wiadomo, że firmy windykacyjne muszą poważnie podchodzić do obowiązujących w Polsce przepisów prawa, które określają ich działania i są różne od działań komorniczych. Firma windykacyjna musi na początku określić kwotę zaległości w przygotowanym w tym celu piśmie kierowanym do dłużnika i wzywającym go do zapłaty kwoty zadłużenia. Dokument ten wyznacza również okres, za który firma (więcejna ten temat: wizytówka Behavio zapraszamy) domaga się zapłaty należności.

Najczęściej okres windykacji polubownej nie jest dłuższy niż dwa tygodnie, a później sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Jeśli to nie przynosi skutku, wprowadza się cechy windykacji twardej. Rzeczywistość wygląda jednak tak, że sytuacja w Polsce jest taka, że windykacja przeterminowanych należności jest niezbędna do tego, żeby każda firma bez kłopotów mogła realizować swoją działalność gospodarczą. Proszenie o zapłacenie zaległych faktur nie jest niczym komfortowym, szczególnie gdy dłużnik nie jest skory do współpracy. Może to wzbudzić frustrację, bo przedsiębiorstwa po prostu muszą terminowo przelewać pensje swoim pracownikom, poza tym – wykonały już swoją pracę, więc zapłata za nią jest po prostu naturalna.Bilon
Author: Ttaaj
Source: http://www.flickr.com
W dodatku, nieopłacenie faktur za zobowiązania finansowe wobec firm w dużej skali może prędzej czy później przynieść dołek finansowy danej firmy. W tej sytuacji „sprzedanie” należności, na które czekamy, firmie windykacyjnej wydaje się lepsze, ponieważ z miejsca firma może operować należnymi jej pieniędzmi, inwestować je, wypłacać wynagrodzenia. Firma będzie mogła też zamknąć swoje księgi rachunkowe i zapomnieć o wszystkim, a ściąganiem należności zajmuje się wówczas wyłącznie firma windykacyjna. Nie od dziś wiadomo, że każdy konsument i biznesmen musi wywiązywać się z określonych zobowiązań, nie zważając na to, czy jest to zapłata kredytu czy rata za suszarkę. Firma, która sprzedała nam jakąś usługęlub produkt, już wywiązała się ze swojej części umowy, a my nie ponosząc kosztów za to, postępujemy zupełnie odwrotnie.

Tags: długi, windykacja, dłużnik, należności, zadłużenie