Czy korzystanie z szkolenia ppoż i usług bhp są potrzebne w prowadzeniu dzisiejszego przedsiębiorstwa

Posted on 28/06/2019 7:17am

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej posiadaczom, menedżerom lub eksploatatorom budynku, w zależności od tego kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustawy ochrony przeciwpożarowej stawiany jest warunek zaznajomienia pracobiorców z prawami przeciwpożarowymi oraz ustalenia rodzaju działania na zdarzenie płomienia, klęski naturalnej ewentualnie odmiennego lokalnego zagrożenia.


Gaśnica w budynku
Author: Michael Coghlan
Source: http://www.flickr.com
Także o naukach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mowa jest w ustawie ministra gospodarki i pracy. Niejednokrotnie firmy prowadzące szkolenia ppoż i usługi bhp prowadzone są przez profesjonalnych strażaków co sprawia jenadzwyczaj ciekawymi (przejrzyj całą ofertę: ). Kursy odbywają się na przyrządzie pewnym z użyciem prawdziwego ognia, pokazując napady także pożar (urządzenia ppoż) oleju kuchennego. W toku treningów jest sposobność przejścia przez namiot udający zadymione pomieszczenie, tłumić pożar cieczy, gazów, jak i szczegółów oprzyrządowaniai naszego biura bądź mieszkania.

Uczestnicy szkoleń pozyskują informację na rzecz ochrony przeciwpożarowej, mają sposobność zobaczenia jak rozwija się ogień, poczuć ciepło płomienia, przyuczyć się dusić, dobieraćnależyte gaśnice, prowadzić skutecznie ewakuację. Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia nowo zaangażowanemu pracownikowi szkolenia ogólnego z bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie usługi bhp (zainteresowanych odsyłam usługi bhp Warszawa) proponują różnego rodzaju firmy. Firmy te zaznajamiają pracownika z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy będącymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, także przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w owym zakładzie pracy a też zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Poza tym powinien być zrobiony instruktaż stanowiskowy. Jest to szkolenie konieczne dla pracowników nowo pracujących na stanowiskach robotniczych i innych, na których jest narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. przypadku zmienienia procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz innych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń (źródła). szkolenia (kliknij, zobacz, sprawdź)

Tags: gaśnice, kursy, zagrożenia