Jak skutecznie ściągnąć należne zobowiązanie od obywatela Republiki Federalnej Niemiec?

Posted on 21/06/2018 5:07pm

Nadzorowanie interesów w Niemczech to nierzadko korzystna działalność. Niestety, możemy paść ofiarą oszustów. Jak najlepiej odzyskać przysługujące nam pieniądze?

Najpierw, możemy wysłać wezwanie do zwrotu długu. W dokumencie należy szczegółowo określić, której kwestii dotyczy dług oraz skonkretyzować ostateczną datę uiszczenia należności. Musimy także poinformować dłużnika, że w razie nie uregulowania zobowiązań, sprawa zostanie przedłożona do windykacji. Dla takiej osoby to szczególnie
dług
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
niekomfortowa okoliczność, bo to ona zostanie obciążona kosztami operacji. Windykacja należności w Niemczech to jednakże nie rzadkość. Według szacunków, aż 25 proc. transakcji nie jest spłacana terminowo!

Jeśli nasze wezwanie nie poskutkuje opłaceniem długu, możemy przedłożyć sprawę do windykacji. Windykacja należności w Niemczech to zakres wyspecjalizowania różnych rodzimych kancelarii prawniczych . Ich pracownicy władają językiem niemieckim, zatem bez kłopotów nawiążą kontakt z dłużnikiem. Za pośrednictwem listu i telefonicznie zostanie ponownie poproszony o uregulowanie zadłużenia.Jeśli i to nie przyniesie rezultatu, personel kancelarii polecą wierzycielom zaczęcie procedury sądowej. Niemieckie kodeksy proponują dwa rodzaje postępowania – uproszczone ewentualnie zwykłe. Postępowanie uproszczone ułatwia wyegzekwowanie długu już w ciągu dwóch miesięcy. Podstawą jest jednakże uznanie jej przez osobę zadłużoną. Jeśli do tego nie dojdzie, wierzyciel powinien postawić na postępowanie zwykłe. Musi być też przygotowany na dłużej trwającą procedurę i obowiązek zaprezentowania należytych dowodów podczas przewodu.

Windykacja należności w Niemczech trochę różni się od procedur obowiązujących w Polsce. Po pierwsze, tamtejsze prawo chroni osobę zadłużoną, a nie wierzyciela, jak to jest w przypadku polskich przepisów. Nie znaczy to jednak, że wierzyciel jest na przegranej pozycji. Chcąc zwrotu należących się mu pieniędzy, powinien jednakże zwrócić się z prośbą o pomoc do jednej z kancelarii prawniczych specjalizujących się w tym typie działalności.

Tags: kancelaria, dłużnik, wierzyciel