Jak wygląda profesjonalne kształcenie Lean Management i do kogo jest ono zwracane?

Posted on

Szkolenie lean
Author: visualpun.ch
Source: http://www.flickr.com
Szkolenie Lean Six Sigma na pewno jest jednym z najskuteczniejszych szkoleń pozwalających na ulepszanie procesów, dzięki temu szkoleniu możliwe jest pozyskanie fenomenalnych efektów i wspaniałych wyników jeśli chodzi o poprawienie jakości artykułów i wyeliminowanie towarów złej jakości. Szkolenie Lean Six Sigma to zjednoczenie dwóch koncepcji powiązanych z zarządzaniem jakością - Six Sigma oraz lean manufacturing szkolenie. Dzięki zespoleniu obu tych filozofii możliwe jest dostanie jeszcze lepszych wyników. Six Sigma to nade wszystko sposób nieprzerwanego podnoszenia jakości działania, aby być w stanie uporać się z coraz większymi wymogami klientów, którzy korzystają z usług danego zakładu.

Nauka na szkoleniu
Author: Mark Hillary
Source: http://www.flickr.com
Pracownicy przedstawiają bardziej nowatorskie rozwiązania, a dzięki nadzorowaniu ryzyka biznesowego można bez obaw o trudności zarządzać przedsiębiorstwem. Tego rodzaju szkolenie to również najlepsza metoda na to, by zmodernizować kanały marketingowe i dzięki temu poprawić rezultaty osiągane na rynku, przebijając się spośród szerokiej konkurencji. Zmiany wprowadzane są na każdym z operacyjnych poziomów organizacji. Co jeszcze trzeba wiedzieć w temacie Six Sigma? Green Belt to jedno z segmentów opisywanego szkolenia.

Jego nadrzędną funkcją jest poprawienie wydajności procesów i całego zespołu, co wiąże się z przymusem opanowania nowych narzędzi i metod, jakie będą od tego czasu stosowane w codziennym działaniu. Szkolenia tpm pozwalają na dostanie optymalnej wiedzy na temat Lean Manufacturing (naukowej oraz praktycznej), którą można po pewnym czasie wykorzystać w sporządzaniu oryginalnych projektów usprawniających działalność firmy. Na takim szkoleniu wolno uporządkować swoją wiedzę w sferze TMP, OEE, KAIZEN czy też SMED, LEAN, JiT oraz 5S (http://abk.pl/). Z owego szkolenia może skorzystać okazała grupa osób, przede wszystkim jest ono dziś kierowane do osób, które pracują na jakimś szczeblu nadzorowania firmą, do kierowników albo brygadzistów, dodatkowo ze szkolenia mogą skorzystać też inżynierowie oraz technolodzy produkcji, bądź osoby, jakie w przyszłości planują koordynować oraz nadzorować projekty Lean w swoich osobistych, prywatnych firmach.

Szkolenie
Author: priceminister
Source: http://www.flickr.com
Szkolenia takie na ogół składają się z 2 5-dniowych sesji, przy czym drugi etap musi być zorganizowany miesiąc po pierwszym. Podczas warsztatów realizowane są nie tylko zajęcia grupowe, lecz również konsultacje indywidualne, by pozyskać jak najlepsze rezultaty. Kto może wziąć udział w niniejszym programie? Zatrudnieni w przedsiębiorstwie pracownicy, którzy mają do zrealizowania potencjalny projekt oraz chcą to zrobić jak najlepiej. Projekt można zastąpić wybranym kłopotem biznesowym, jaki zauważyliśmy w naszej firmie i z jakim chcielibyśmy się zmierzyć, by szybko go wykluczyć.

Konieczne jest również zabranie ze sobą laptopa, gdyż większość zajęć realizowanych jest z jego zastosowaniem. Najwyższym pułapem jest szkolenie Black Belt (http://abk.pl/pl/oferta/six-sigma/six-sigma-black-belt/). Instruktaż ten jest dedykowane liderom zespołu. Poza dozorowaniem i identyfikowaniem ryzyka w procesie kierowania przywódca powinien edukować podległych mu pracobiorców w taki sposób, by skupieni byli na optymalizacji toków produkcji. Sposób ten służy wyłącznie do poprawy skuteczności pracy, nie zważając na tworzenie tak samo ważkiej identyfikacji pracobiorcy z przedsiębiorstwem.

Tags: artykułów, szkolenie, inżynier, warsztaty, firma, lider