Interesujące sprawy dla osób pracujących.

Posted on 21/10/2019 1:08pm

W tekście omówione zostaną interesujące sprawy dla osób pracujących. W artykule omówiona zostanie homologacja, wolne za nadgodziny oraz sprawa vat-u usług budowlanych. Homologacja jest to pozwolenie na użytkowanie urządzenia na terytorium państwa, wydającego pozwolenie, przyznawane przez uprawnioną instytucję. Użytkowanie sprzętu, który nie posiada pozwolenia powoduje, iż za uszkodzenia albo szkody spowodowane korzystaniem ze sprzętu odpowiada użytkownik.

Książki prawnicze
Obowiązkowi homologacji podlegają jedynie urządzenia które są określone we właściwych przepisach prawnych. W naszym kraju przeglądowi homologacyjnemu podlegają pojazdu mechaniczne importowane do naszego kraju spoza krajów Unii Europejskiej. Cena takiego przeglądu w niektórych przypadkach może wynieść 5000 euro. Więcej na stronie www.cenabiznesu.pl/-jak-rozliczyc-nabycie-samochodu-z-n1-po-1-kwietnia-2014-rosuje się go do remontu budynków lub lokali mieszkalnych . Przy usługach remontowych wraz z towarem, do ustalenia właściwej stawki Vhttp://www.cenabiznesu.pl/-uslugi-budowlane-swiadczone-na-rzecz-osob-fizycznych-obowiazek-podatkowy-vatzy świadczy usługę. Zmniejszoną 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontowania, odnawiania, termomodernizacji albo przebudowy obiektów budowlanych albo ich części zaliczonych do budownictwa które jest objęte społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Użycie odpowiedniej stawki VAT uzależnione będzie od postanowień umowy która dotyczy wykonania robót budowlanych. Jeśli przedmiotem umowy będą roboty budowlane w budynkach zbiorowego zamieszkania jako całości - to należna stawka będzie wynosiła 8%. Jeśli jednak w umowie zostanie wskazane, że roboty dotyczyć będą poszczególnych części budynku, czyli powierzchni mieszkalnych i odrębnie lokali użytkowych, wówczas w odniesieniu do usług które wykonywane są w części mieszkalnej stosuje się vat 8%, natomiast do usług wykonywanych w części niemieszkalnej - vat wynosi 23%.Pracę wykonywaną przez pracownika w nadgodzinach trzeba rozliczyć niezależnie od pracy jaką wykonuje w ramach obowiązującego etatu. W zamian za nadgodziny można m.in. udzielić czasu wolnego. Trzeba przy tym kierować się zasadami uregulowanymi w KP.

Wolne za nadgodziny różni się zależnie od tego, czy z wnioskiem o udzielenie wolnego wystąpił pracownik, czy wynika to z decyzji pracodawcy. KP Stanowi, że gdy z pisemnyWolne za nadgodzinylenie czasu wolnego w zamian za nadgodziny wystąpi pracownik, pracodawca może udzielić mu czasu wolnego w takim samym wymiarze. To znaczy, iż za każdą nadgodzinę udziela się godziny czasu wolnego od pracy. W przypadku gdy udzielenie czasu wolnego następuje wyłącznie z inicjatywy pracodawcy, pracownik za każdą nadgodzinę otrzymuje 1,5 h czasu wolnego od pracy.

Tags: PRacownik, VAT, usługi budowlane, nadgodziny