Profesjonalne zarządzanie zasobami HR

Posted on 05/09/2019 10:12am

W ostatnich latach ukazało się bardzo wiele publikacji psychologicznych podejmujących temat zarządzania zasobami ludzkimi. Wydawnictwa takie pomogły w wytworzeniu się systemów i czynności, służących podwyższeniu wydajności zatrudnionych. Najmniej skomplikowanym narzędziem wykorzystywanym przez większość pracodawców są raporty o zatrudnionych. Taki raport jest spisywany przez pracodawcę, który ma w nim opisać zatrudnionego z wykorzystaniem specjalnych cech, w skład których wchodzi na przykład uczciwość, samodzielność czy punktualność.
Przyjemne z pożytecznym, czyli zarabianie na wakacjach
Author: http://www.sxc.hu
Source: http://www.sxc.hu
Ocena pracownika sporządzana przez przełożonego jest podstawą do dalszych czynności dla zwiększanie wydajności pracy. Żeby ten system zadziałał, każdy pracownik powinien być poddany ocenie jednostkowo i z najwyższą starannością. Żeby sprawdzić raport kierownika, ale też poszerzyć obraz podwładnego, ten musi uzupełnić specjalny kwestionariusz o samym sobie. Taka ankieta powinna być później omówiona z kimś na wyższym stanowisku. Proces ten przeciwdziała zawyżonej samoocenie zatrudnionego, która bywa powykorzystywana do szybkiego awansu. System oceny pracowników typuje osoby, których wyniki pracy są niższe od ustalonej średniej. Jeśli chcesz znaleźć pracowników tylko po wyżej średniej wejdź pod ten adres: . System taki ma pomóc w ustaleniu słabych stron takiego pracownika i zapewnienie mu odpowiedniego szkolenia.
praca
Author: KIANO
Source: KIANO
Drugą, bardzo ważną funkcją takiego systemu jest wyznaczanie podwładnych, do awansu. Jeśli kierownik (zobacz szkolenia dla inżynierów produkcji) ocenia podwładnego bardzo wysoko, a jego raport pokrywa się z prawdą, daje to takiemu pracownikowi szeroką ścieżkę kariery. Badania udowodniły, że osoby oceniane dobrze w takich ankietach osiągają niezwykle szybko sukces w pracy. W grupie takich pracowników znajduje się nawet potencjalnych reprezentantów kadry kierowniczej. Nowa krew w kierownictwie to świeże spojrzenie na funkcjonujące tam systemy, które bywają wadliwe, albo zwyczajnie mogą łatwo być zmodyfikowane. Niedawne badania pokazały, że młoda osoba na kierowniczym stanowisku podnosi efektywność pracy, gdyż motywuje pozostałych współpracowników do wzmożonego wysiłku dla osiągnięcia sukcesu.

Tags: szkolenia, badania, efektywność, szkolenie, proces, wydajność, Pracodawcy, osoby, awans, kadry, raport, ankieta