Rodzaje sposoby pracy

Posted on 11/07/2018 9:48pm

Sytuacja gospodarcza w kraju coraz częściej zmusza przedsiębiorców do poszukiwania nowych podejść zmniejszających koszty pracy a także uelastyczniających zatrudnianie pracobiorców. Jednym z nich jest zawieranie umów cywilnoprawnych. Chociaż z punktu widzenia interesów chlebodawców zawieranie podobnych umów może zdawać się dużo korzystniejsze w porównaniu z zatrudnieniem pracowniczym, musimy jednakże pamiętać, iż nie w każdym przypadku jest ono możliwe.

pracownik
Author: Twinfieldinternational
Source: http://www.flickr.com
Umowa o pracę . Główną formą prawną, w ramach jakiej angażuje się pracobiorców, jest stosunek pracy. Łączy on się z systemem gwarancji i przywilejów pracowniczych, takich jak: zagwarantowanie minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawo do płatnego urlopu, uposażenia i zasiłku chorobowego, wyjątkowa ochrona niektórych grup pracobiorców, unormowanie czasu pracy, zakaz wypowiadania stosunku pracy w wyjątkowych wypadkach, obowiązek zastosowania wskazanych procedur przy wypowiadaniu umów. Właśnie dzięki tymże przywilejom stosunek pracy jest w najwyższym stopniu korzystną formą zatrudnienia dla pracobiorców oraz jednocześnie przyczyną wysokich kosztów dla pracodawców. Na prośbę pracobiorcy pracodawca jest zobowiązany wystawić mu zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - do czego potrzebne mi zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Obok umów o pracę w najwyższym stopniu nietypową, jednak na pewno na ogół spotykaną, metodą zatrudniania pracobiorców jest stosowanie umów cywilnoprawnych. Ta odmiana zatrudnienia cieszy się ogromną popularnością u pracodawców ze względu na brak tak szerokiego wachlarza przywilejów jak w przypadku zaangażowania pracowniczego. Umowy cywilnoprawne przynoszą dużo większą niezależność w formowaniu treści stosunku prawnego wiążącego strony, nie narzucając przy tym minimalnych zabezpieczeń, które występują na gruncie prawa pracy. Nie istnieje tutaj wymóg minimalnego uposażenia za pracę. Świadczenia pieniężne dokonywane w ramach tej umowy mogą być wyzn http://poradnik.wfirma.pl/-wzor-umowa-o-prace-z-omowieniem irma.pl/-umowy-menedzerskie-a-ubezpieczenia-zus">poradnik.wfirma.plUmowa biznesowa
Author: Startup Registry
Source: http://www.flickr.com
Dzięki temu chlebodawcy mają możliwość uzależnienia ogółów świadczeń od rezultatów osiąganych poprzez osobę zatrudnioną, natomiast wynagrodzenie przysługuje nie z tytułu samego świadczenia pracy, tylko z tytułu otrzymania zamierzonego rezultatu. Specyficzny typ umowy o pracę łączący w sobie poniektóre cechy umowy o dzieło ze standardową umową o pracę to kontrakt menedżerski Stosuje się go w wypadku zawierania umów z menegerami wyższego szczebla.

Tags: praca, obowiązek, świadczenie