wydarzenia

Gdzie w naszym państwie można jeszcze otrzymać etat?

Posted on 01/09/2019 7:19am
szukanie pracy
Source: pixabay.com
Dziś w naszym państwie, nie jest prosto o robotę. W znaczeniu prawnym, bezrobotną jest osoba niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej. Naturalnie mowa jest o człowieku, w świetle prawa polskiego, legalnie zatrudnionej. Stopa bezrobocia na miesiąc luty br. wynosiła 10,3%. W naszym państwie popularne jest proces migracji wewnętrznej, to znaczy ogólnie rzecz biorąc grupowych przeprowadzek ludności z województw, w jakich brakuje stanowisk pracy.
Read more >>